Disclaimer

Aarsleff Leidingrenovatie bv
Molenwerf 40
1911 DB Uitgeest

Telefoon:
Email:

Vrijwaring
Aarsleff Leidingrenovatie neemt de vereiste zorgvuldigheid in acht waar het gaat om de juistheid van de informatie op deze website. Toch vallen vergissingen of een onjuiste weergave van informatie niet altijd te voorkomen.

Aarsleff Leidingrenovatie kan niet de inhoud van alle websites, die via hyperlinks met deze website in verbinding staan, op juistheid controleren. Iedere aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites is derhalve uitgesloten.

Auteursrecht
Gebruik van de informatie op deze website is enkel toegestaan, indien wordt verwezen naar Aarsleff en deze website.

Merknaam en logo
De naam Aarsleff en het Aarsleff-logo zijn gedeponeerde handelsmerken, die niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming in publicaties door anderen gebruikt mogen worden.