Ten Boer, Wedmanstraat en Kaakheemlaan

Het renoveren van het riool aan de Wedmanstraat staat los van de werkzaamheden aan de straat, parkeervakken en groen dat later dit jaar door de gemeente wordt uitgevoerd. Onze werkzaamheden worden, net zoals de werkzaamheden aan de waterleiding, vooruitlopend op deze werkzaamheden uitgevoerd.

Voor het renoveren van het riool gebruiken we inspectieputten. Dat zijn de putten met de grote ronde deksels in de rijbaan. Gedurende de werkzaamheden wordt de straat dagelijks tussen 07:00 en 21:00 uur lokaal afgesloten en worden tijdelijke parkeerverboden ingesteld. Uw woning blijft vanuit één kant van de straat bereikbaar.

Projectdetails

PlanningMaandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober
VerkeersoverlastGedurende de werkzaamheden wordt de straat lokaal afgesloten en worden tijdelijke parkeerverboden ingesteld
VoorbereidingenWeek 37 en 38
Uitharding met stoomWeek 39 en 40
OpleveringMedio week 44
UitvoerderPeter van 't Riet
Telefoonnummer06 - 514 87 142
Bedrijfsbureau0251 - 743 200

Te downloaden informatie

DocumentDatumOmschrijving
Informatiebrief09-09-2020Informatiebrief Wedmanstraat
Informatiebrief09-09-2020Informatiebrief Kaakheemlaan
TVM Wedmanstraat / Kaakheemlaan18-09-2020Tijdelijke verkeersmaatregelen week 39/40

Formulier project Ten Boer, Wedmanstraat en Kaakheemlaan

Heeft u een vraag, opmerking of klacht over het project Ten Boer, Wedmanstraat en Kaakheemlaan? Dan kunt u deze middels het onderstaande formulier aan ons kenbaar maken.

Formulier

Uw gegevens

Bijvoorbeeld 3 hoog

Project

Soort

Vraag

Opmerking

Klachten formulier