Groningen, West-Indische Buurt

Eerder dit jaar is met uw buurt contact geweest over het aanpassen van het groen om droogte, water- en hitteoverlast te voorkomen. Het scheiden van afval- en regenwater is onderdeel van dit ontwerp. Deze ontwerpen zijn nog niet af. Daarom vindt het scheiden van het afval- en regenwater pas plaats in het voorjaar van 2022 en starten we met het renoveren van het riool. Voor het renoveren van het riool gebruiken we inspectieputten. Dat zijn de putten met de grote ronde deksels. Tijdens de werkzaamheden zijn straten gedeeltelijk afgesloten, uw woning blijft hierbij bereikbaar. Het renoveren van het riool in de West-Indische Buurt vindt plaats van maandag 6 december tot en met donderdag 23 december en van maandag 24 januari tot en met donderdag 27 januari. De werkzaamheden duren gemiddeld één dag per straat. We starten in de Paramaribostraat en eindigen in de Sint Eustatiusstraat.

Projectdetails

PlanningWeek 49 t/m 51 en 4
VerkeersoverlastGedurende de werkzaamheden wordt de straat lokaal afgesloten en worden tijdelijke parkeerverboden ingesteld
VoorbereidingenWeek 47 en 48
Uitharding met waterWeek 50, 51 en 4
Uitharding met stoomWeek 49 en 50
UitvoerderJaap Groenewold
Telefoonnummer06 - 205 80 766
Bedrijfsbureau0251 - 74 32 00

Te downloaden informatie

DocumentDatumOmschrijving
TVM West-Indische Buurt01-12-2021Overzicht tijdelijke P-verboden West-Indische Buurt

Formulier project Groningen, West-Indische Buurt

Heeft u een vraag, opmerking of klacht over het project Groningen, West-Indische Buurt? Dan kunt u deze middels het onderstaande formulier aan ons kenbaar maken.

Formulier

Uw gegevens

Bijvoorbeeld 3 hoog

Project

Soort

Vraag

Opmerking

Klachten formulier