Haarlem, Bernadottelaan

In opdracht van de gemeente Haarlem renoveert Aarsleff Leidingrenovatie in week 43 en 44 een gedeelte van het hoofdriool in de Bernadottestraat in Haarlem. De renovatie van het riool gebeurt met de zogenaamde kousmethode. Door in delen in het bestaande hoofdriool een met hars geïmpregneerde kous aan te brengen en uit te harden, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Dankzij deze methode ligt uw straat niet wekenlang open en wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt.

Vanaf week 45 t/m 50 zullen de inspectieputten worden gerenoveerd.  De werkzaamheden zullen plaatsvinden van maandag t/m vrijdag. 

Bereikbaarheid
Tijdens onze werkzaamheden zal op enkele locaties de rijweg worden voorzien van een halve rijbaanafzetting.  Ook zullen er enkele parkeerverboden worden geplaatst.

Projectdetails

PlanningWeek 43 en 44
Uitharding met UV lichtWeek 43 en 44
UitvoerderJoop van Gestel
Telefoonnummer06 - 292 69 465
Bedrijfsbureau0251 - 74 32 00

Formulier project Haarlem, Bernadottelaan

Heeft u een vraag, opmerking of klacht over het project Haarlem, Bernadottelaan Dan kunt u deze middels het onderstaande formulier aan ons kenbaar maken..

Formulier

Uw gegevens

Bijvoorbeeld 3 hoog

Project

Soort

Vraag

Opmerking

Klachten formulier