VCA** versie 2017/6.0

De organisatiestructuur van Aarsleff Leidingrenovatie bv is dusdanig, dat eenieder weet wat er van hem of haar wordt verwacht op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Wij blijven hier ook continu over in gesprek met elkaar. 

Ons certificaat is geldig tot 25 april 2025.

- Certificaat VCA** 2017/6.0