Veel gestelde vragen

Hoe zit het met het coronavirus en de rioolwerkzaamheden? (update 30 maart 2020)

Het coronavirus is onlangs aangetroffen in Nederlands rioolwater. Dit levert geen extra risico op voor onze rioolmedewerkers en de volksgezondheid. Sommige patiënten hebben het coronavirus in hun ontlasting, die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Het gaat echter om materiaal dat geen besmetting met het coronavirus kan opleveren. Het is genetisch materiaal, dat herleidbaar is naar het coronavirus, maar niet meer “in tact” is. Het gaat niet om levende organismen en kan daarom geen besmetting veroorzaken.

Bron: Vereniging Afvalbedrijven (https://www.verenigingafvalbedrijven.nl/nieuws/coronavirus-in-afvalwater-levert-geen-risico-op-besmetting)

De Vereniging Afvalbedrijven vertegenwoordigt de totale Nederlandse afvalketen.

 

Blijft de toegang tot mijn woning bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden zijn één of meerdere vrachtwagens in uw straat aanwezig. Afhankelijk van de inrichting van uw straat proberen wij de straat niet of lokaal af te stremmen. Bij een lokale stremming proberen wij uw straat vanaf één kant bereikbaar te houden.

 

In mijn woning hangt na de rioolwerkzaamheden een rioolgeur?

Het riool wordt met water onder hoge druk schoongemaakt. Tijdens het reinigen kan in de huisaansluiting een vacuüm ontstaan, waardoor de watersloten van uw afvoeren leeggezogen kunnen worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat ‘rioollucht’ uw woning binnendringt. Dit is eenvoudig te verhelpen door het toilet door te spoelen of de kranen even te laten lopen.

 

Tijdens de rioolwerkzaamheden heb ik last van opborrelend water in mijn afvoeren?

Het riool wordt met water onder hoge druk schoongemaakt. Tijdens het reinigen kunnen afvoeren onder druk komen te staan. Water in het toilet of in de gootsteen kan wat omhoog komen en/of gaan borrelen. Doe uit voorzorg het deksel van uw toilet, buiten de toiletbezoeken om, dicht en verzwaar dit. Leg een handdoek tussen uw toilet en zitting. Dit voorkomt het opspatten van water vanuit uw toilet veroorzaakt door onze werkzaamheden.

 

Hoe lang kan ik geen water lozen op het riool?

Gedurende het installeren en uitharden van de kous kan er beperkt afvalwater op het riool geloosd worden. Dit betekent dat u het toilet nog wel een paar keer kunt doorspoelen en een kleine douchebeurt is ook nog mogelijk, maar maak geen gebruik van uw (vaat)wasmachine en afvoeren in uw souterrain. Kortom: zo min mogelijk water lozen op het riool. Afhankelijk van de door ons gekozen uithardingstechniek duurt de lozingsrestrictie:

·         Uitharding met warm water: 24 tot 36 uur;

·         Uitharding met stoom: 6 tot 12 uur;

·         Uitharding met UV-licht: 6 tot 12 uur.

 

In mijn woning ruikt het naar styreen?

Styreen (zoete, scherpe ‘kunststofgeur’) is één van de bestanddelen van de hars in de kous. Deze stof is  te ruiken bij zeer lage concentraties en is onder deze omstandigheden niet schadelijk voor de gezondheid. Om te voorkomen dat de geur uw woning binnendringt, zorgt u ervoor dat de watersloten van de afvoeren gevuld zijn met water. Het kan ook komen door bestaande gebreken of lekkages in uw eigen afvoerleiding. Neem daarvoor contact op met uw loodgieter. Mocht u deze geur toch in uw woning ruiken dan adviseren wij u goed te ventileren. Wilt u de geur in uw woning kwijt raken terwijl er in de straat nog gewerkt wordt, ventileer dan aan de achterkant van uw woning.