Buis-in-buis methode Petrus Campersingel Groningen

Voorbereidende werkzaamheden

 • Engineering van alle uit te voeren werkzaamheden
 • Reinigen en uitvoeren visuele inspectie vanuit riool
 • Verwijderen obstakels uit riool
 • Realiseren 2 tijdelijke bouwkuipen 6x4x5m (lxbxd) voor aanbrengen Hobas NC·line buizen
 • Aanvraag benodigde vergunningen
 • Afstemming met alle belanghebbenden
 • Verzorgen communicatie met bewoners, hulpdiensten, vuilophaaldienst, gemaalbeheerder

Aanbrengen 277m buis-in-buis incl. alle bijkomende werkzaamheden

 • Aanbrengen Hobas NC-line buizen DN1000/1500mm in riool DN1200/1800mm
 • Het inbrengen van de buizen door de werkput
 • Het met elkaar verbinden van de buien
 • Het op het afschot stellen van de buizen
 • Het fixeren en verankeren tegen opdrijven tijdens het verdämmeren
 • Het in lagen afvullen van de tussenruimte met dämmer
 • Lamineren van passtukken en eventuele hoekverdraaiingen

Buiten werking stellen riolering en waarborgen afstroming vrijvervalstelsel

 • Aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke pompinstallatie met een capaciteit van 3.400 m3/h in binnenstedelijk gebied
 • Aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke afvoerleiding 3x DN300mm met een lengte van 370m, inclusief overkluizingen in binnenstedelijk gebied
Buis-in-buis methode Petrus Campersingel Groningen