CO₂-PRESTATIELADDER

In 2019 zijn wij gestart met het behalen van het CO₂-Bewust certificaat niveau 3 van de CO₂ Prestatieladder. Het terugdringen van onze CO₂-uitstoot vinden wij erg belangrijk voor onze organisatie; het is onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgt voor een verdere optimalisatie van onze bedrijfsvoering.

Als Aarsleff Leidingrenovatie zijn wij transparant in onze CO2 reductie waardoor iedereen kennis kan nemen van onze vorderingen. Onze CO2 uitstoot bestaat voor meer dan 95% uit het brandstofverbruik van onze bedrijfswagens (scope 1). Onze maatregelen en doelstellingen zijn dan ook grotendeels gericht op het optimaliseren van dit verbruik.

Achtergrond CO₂-Prestatieladder

Om bedrijven te stimuleren bij het reduceren van de CO₂-uitstoot is de CO₂-Prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument zorgt ervoor dat bedrijven hun eigen CO₂-uitstoot inzichtelijk maken en heeft daarnaast als doel om te zoeken naar mogelijkheden om de CO₂-uitstoot binnen de eigen bedrijfsvoering en binnen de keten in te perken. De CO₂-Prestatieladder is in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl).

Inzicht en CO₂ reductie

Om te bepalen waar reductie van de CO₂-uitstoot mogelijk is, is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de huidige CO₂-uitstoot. Binnen onze organisatie hebben we een energiemanagementprogramma opgezet. Dit programma beschrijft de contouren van ons energiebeleid en beschrijft het kader van onze acties en maatregelen.

Jaarlijks stellen wij een energiebeleidsnota op, waarin wij onze doelstellingen en ambities presenteren. Halfjaarlijks wordt een update gepubliceerd. In deze rapportages is onze carbon footprint opgenomen.

Transparantie

Aarsleff communiceert met regelmaat over de voortgang van de CO₂-reductie, zowel intern als extern. Op deze manier houden wij externe partijen op de hoogte en houden wij alle werknemers betrokken. Wij stimuleren om samen te werken aan het reduceren van onze CO₂-uitstoot.

Participatie

Om onze energieverbruikreductie-doelstellingen te behalen zijn wij continu op zoek naar verbetermogelijkheden. Het deelnemen aan verschillende (sector)initiatieven ten behoeve van het reduceren van energieverbruik draagt bij het aan behalen van onze doelstellingen.

In 2019 hebben we deelgenomen aan bestuursvergaderingen van de NSTT-Afdeling Leidingrenovatie, waar CO₂-uitstoot, circulaire economie en duurzaamheid vaste agendapunten zijn en initiatieven op dit gebied worden ontplooid, zodat de lidbedrijven van de afdeling Leidingrenovatie en de branche er hun voordeel mee kunnen doen.

Ons certificaat is geldig tot 12 maart 2023.

Certificaat CO2-Bewust niveau 3 Aarsleff Leidingrenovatie bv