Werkstappen rioolrenovatie

Werkstappen rioolrenovatie

Rioolrenovatie met de koustechniek verloopt via de volgende stappen:

Stap 1 - Schoonmaken van het riool

Het riool wordt onder hoge druk met water schoongemaakt en ontdaan van alle losse verontreinigingen. Voor het verwijderen van de harde verontreinigingen zoals wortelingroei en harde afzettingen gebruiken wij een robotfrees. Na het reinigen en frezen wordt het riool met een TV-video-camera geïnspecteerd, zodat we zeker weten dat de kous zonder problemen geïnstalleerd kan worden. Voorafgaand aan deze werkstap ontvangt u van ons een informatiebrief waarin deze werkstap en voorzorgsmaatregelen staan gepresenteerd. Wij vragen bij deze werkstap het volgende van u:

  • Doe het deksel van uw toilet, buiten de toiletbezoeken om, dicht en verzwaar dit. Leg een handdoek tussen uw toilet en zitting. Dit voorkomt het opspatten van water vanuit uw toilet veroorzaakt door onze werkzaamheden.

 Stap 2 - Installeren kous

De kous wordt vanuit de inspectieputten (grote ronde deksels in de straat) door middel van lucht- of waterdruk in het riool aangebracht. Wanneer uw huisaansluiting is aangesloten op het te renoveren riool wordt deze vanaf dit moment tijdelijk afgesloten en krijgt u van ons een rode deurhanger in de brievenbus. Wij vragen bij deze werkstap het volgende van u:

  • Beperkt water te lozen op het riool. Uw afvalwater stroomt via een afvoerleiding vanaf uw woning naar het riool in de straat. Door het uitvoeren van de rioolwerkzaamheden kan dit afvalwater tijdelijk niet meer het riool in. Dit betekent dat u het toilet nog wel een paar keer kunt doorspoelen en een kleine douchebeurt is ook nog mogelijk, maar maak geen gebruik van uw (vaat)wasmachine en afvoeren in uw souterrain. Kortom: zo min mogelijk water lozen op het riool;
  • Controleer verschillende keren of er nog water staat in de afvoer van uw wastafel, gootsteen, fonteintje in toilet, wasmachine en afvoerputje in de vloer. Dit doet u door de kraan boven de betreffende afvoer even te laten stromen of met een gieter een kleine hoeveelheid water in de afvoer te gieten. Zo weet u zeker dat het waterslot in de afvoerpunten voorzien is van water. De functie van het waterslot is de geur vanuit het riool in uw woning tegen te gaan. Tijdens onze werkzaamheden loopt het water uit het waterslot namelijk soms leeg.

 Stap 3 - Uitharden kous

Het uitharden van de hars in de kous in het riool gebeurt met warmte (warm water of stoom) of UV-licht, hierbij kan een styreengeur (zoete, scherpe ‘kunststofgeur’) vrijkomen. Styreen is één van de bestanddelen van de hars in de kous. Deze stof is al te ruiken bij zeer lage concentraties en is onder deze omstandigheden niet schadelijk voor uw gezondheid. Om te voorkomen dat de geur uw woning binnendringt, zorgt u ervoor dat de watersloten van de afvoeren gevuld zijn met water. Mocht u deze geur toch in uw woning ruiken dan adviseren wij u goed te ventileren.

 Stap 4 - Openmaken aansluitingen

Als de kous is uitgehard worden met een robotfrees alle kolk- en huisaansluitingen weer geopend. Afhankelijk van de door ons gekozen uithardingstechniek duurt de lozingsrestrictie:

  •         Uitharding met warm water: 36 tot 48 uur;
  •         Uitharding met stoom: 6 tot 12 uur;
  •         Uitharding met UV-licht: 6 tot 12 uur.

In de informatiebrief die u voorafgaand aan de rioolrenovatie van ons ontvangt staan de gekozen uithardingstechniek en de duur van de lozingsrestrictie omschreven, zodat u zich hierop kunt voorbereiden.

Wanneer uw huisaansluiting weer is geopend, ontvangt u van ons een groene deurhanger in de brievenbus. U kunt vanaf dit moment weer normaal gebruik maken van het riool.

Stap 5 - Eindoplevering kous

Ongeveer vier weken nadat wij de kous in het riool hebben aangebracht maken wij nog een keer het riool onder hoge waterdruk schoon en controleren met een TV-video-camera of de kous goed in het riool is aangebracht. Voorafgaand aan deze werkstap ontvangt u nogmaals van ons een informatiebrief waarin deze werkstap en voorzorgsmaatregelen staan gepresenteerd. Wij vragen bij deze werkstap het volgende van u:

  • Doe het deksel van uw toilet, buiten de toiletbezoeken om, dicht en verzwaar dit. Leg een handdoek tussen uw toilet en zitting. Dit voorkomt het opspatten van water vanuit uw toilet, veroorzaakt door onze werkzaamheden.