Rioolrenovatie Rivierenbuurt Groningen

Voorbereidende werkzaamheden

 • Engineering van alle uit te voeren werkzaamheden
 • Reinigen en uitvoeren visuele inspectie van 1.890m riool
 • Verwijderen obstakels uit riool
 • lnspecteren van 183 huisaansluitingen DN125mm (van hoofdriool tot erfgrens)
 • Vervangen 33 putafdekkingen t.b.v. het aanbrengen van de totaalliners
 • Aanvraag benodigde vergunningen
 • Afstemming met alle belanghebbenden
 • Verzorgen communicatie met bewoners, hulpdiensten, vuilophaaldienst, gemaalbeheerder

Aanbrengen kunststof binnenvoering door middel van de kousmethode

 • Aanbrengen naaldvilten totaalliner in een stoomuitharding 544m DN300/450mm
 • Aanbrengen glasvezel totaalliner in een UV-uitharding 47m DN300/450mm
 • Aanbrengen naaldvilten totaalliner in een stoomuitharding 241m DN400/600mm
 • Aanbrengen glasvezel totaalliner in een UV-uitharding 1.059m DN400/600mm
Rioolrenovatie Rivierenbuurt Groningen