Renovatie moerriool Oosterpark Groningen met GVK-buisdelen

Voorbereidende werkzaamheden

 • Voorbereiding, ontwerp en engineering van alle uit te voeren werkzaamheden
 • Aanvraag benodigde vergunningen
 • Afstemming met alle belanghebbenden
 • Verzorgen communicatie met bewoners, hulpdiensten, busmaatschappij, Waterschap en Gemeente
 • Reinigen en uitvoeren visuele inspectie vanuit riool
 • Verwijderen obstakels uit riool
 • Realiseren van twee tijdelijke bouwkuipen voor het aanbrengen van FRP PROLINING GVK-buisdelen

Verlengen levensduur van het riool met minimaal 50 jaar

 • Renoveren van 69m DN800/1200mm en 22m DN1200/1800mm met naaldvilten totaalliners
 • Renoveren van 98m DN1200/1800mm met GVK-buisdelen DN1000/1500mm
 • Renoveren van 314m DN1400/2100mm met GVK-buisdelen DN1200/1800mm
 • Renoveren van 2 inspectieputten met GVK-beplating en handlaminaat
 • Renoveren van 1 inspectieput met 3D-S putrenovatie
 • Renoveren onderzijde van 6 inspectieputten met GVK-beplating en handlaminaat

Waarborgen van de afstroming van het moerriool

 • Buiten werking stellen van het moerriool met 31 afsluiters
 • Buitendienststellen van het rioolgemaal richting de AWZI Garmerwolde
 • Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 4 tijdelijke pompinstallatie met een capaciteit van ca. 5.000 m3/h in binnenstedelijk gebied
Renovatie moerriool Oosterpark Groningen met GVK-buisdelen