Groningen, Renovatie hoofdriool Paddepoel-Noord

Voor het verbeteren van het riool gebruiken we inspectieputten, dat zijn de putten met de grote ronde deksels. Deze inspectieputten liggen in het fietspad van de Pleiadenlaan en Zonnelaan. Om deze locaties bereikbaar te maken voor onze werkvoertuigen, wordt het fietspad van de Pleiadenlaan van woensdag 9 juni tot met woensdag 21 juli lokaal lokaal afgesloten. Het fietspad aan de Zonnelaan sluiten wij van woensdag 14 juli tot en met woensdag 4 augustus lokaal af. Het fietsverkeer wordt hierbij lokaal omgeleid. Tevens worden er lokaal parkeerverboden langs de Pleiadenlaan ingesteld om onze werkvakken bereikbaar te maken. Uw woning blijft hierbij bereikbaar.

Het uithardingsproces van de kousen is een continu proces dat 24 uur per dag door gaat. Vooral ’s avonds en ’s nachts op door de weekse dagen kan het geluid van onze werkvoertuigen lawaai opleveren. Waar en wanneer dit van toepassing is, staat met een groene markering in de plattegrond hieronder aangegeven. De blauwe cirkels op deze afbeelding presenteren de locaties waar wij met de tijdelijke pomen de functie van het riool overnemen, deze staan in de genoemde periode 7 dagen per week en 24 uur per dag aan. Wij vragen hiervoor uw begrip.​​​​​​

Projectdetails

PlanningDonderdag 3 juni tot en met woensdag 4 augustus
VerkeersoverlastGedurende de werkzaamheden wordt het fietspad aan de Pleiadenlaan en Zonnelaan lokaal afgesloten
VoorbereidingenWeek 22 & 23
Uitharding met waterWeek 24 t/m 30
OpleveringNa de zomervakantie
UitvoerderPeter van 't Riet
Telefoonnummer06 - 514 87 142
Bedrijfsbureau0251 - 743 200

Te downloaden informatie

DocumentDatumOmschrijving
Informatiebrief gebruikers01-06-2021Informatiebrief omgeving
TVM Pleiadenlaan fase 109-06-2021Tijdelijke verkeersmaatregelen week 23 t/m 25
TVM Pleiadenlaan fase 230-06-2021Tijdelijke verkeersmaatregelen week 26 t/m 28
TVM Zonnelaan14-07-2021Tijdelijke verkeersmaatregelen week 28 t/m 31

Formulier project Groningen, Renovatie hoofdriool Paddepoel-Noord

Heeft u een vraag, opmerking of klacht over het project Groningen, Renovatie hoofdriool Paddepoel-Noord? Dan kunt u deze middels het onderstaande formulier aan ons kenbaar maken.

Formulier

Uw gegevens

Bijvoorbeeld 3 hoog

Project

Soort

Vraag

Opmerking

Klachten formulier