Groningen, Westerse Drift (Haren)

Voor het verbeteren van het riool gebruiken we inspectieputten, dat zijn de putten met de grote ronde deksels. Gedurende de werkzaamheden wordt de Westerse Drift voor gemotoriseerd verkeer lokaal afgesloten en wordt een omleidingsroute ingesteld. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen hierbij ons werkvak wel passeren. Uw woning blijft bereikbaar. Het uithardingsproces is een continu proces dat 24 uur per dag door gaat. Vooral ’s avonds en ’s nachts op maandag 10 mei kan het geluid van onze werkvoertuigen lawaai opleveren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Projectdetails

PlanningMaandag 10 mei tot en met woensdag 12 mei
VerkeersoverlastGedurende de werkzaamheden wordt de Westerse Drift voor gemotoriseerd verkeer lokaal afgesloten
VoorbereidingenWeek 18
Uitharding met waterWeek 19
OpleveringMedio week 22
UitvoerderPeter van 't Riet
Telefoonnummer06 - 514 87 142
Bedrijfsbureau0251 - 743 200

Te downloaden informatie

DocumentDatumOmschrijving
Informatiebrief gebruikers30-04-2021Informatiebrief omgeving
TVM Westerse Drift10-05-2021Tijdelijke verkeersmaatregelen week 19

Formulier project Groningen, Westerse Drift (Haren)

Heeft u een vraag, opmerking of klacht over het project Groningen, Westerse Drift (Haren)? Dan kunt u deze middels het onderstaande formulier aan ons kenbaar maken.

Formulier

Uw gegevens

Bijvoorbeeld 3 hoog

Project

Soort

Vraag

Opmerking

Klachten formulier