Groningen, Selwerd

Voor de renovatiewerkzaamheden maken wij gebruik van inspectieputten. Deze zijn herkenbaar aan de grote ronde deksels in de berm, het fietspad of het trottoir in Selwerd. Om de veiligheid voor iedereen te garanderen wordt tijdens onze werkzaamheden gebruik gemaakt een halve rijbaanafzetting. De uitharding van de kousen is een continu proces dat 24 uur per dag doorgaat. De werkvoertuigen die wij hierbij gebruiken kunnen lawaai opleveren. Waar wij aan het werk zijn is weergegeven met rode markering in de onderstaande afbeelding.

Projectdetails

PlanningWeek 8 t/m 10
VerkeersoverlastWeek 8 t/m 10
VoorbereidingenWeek 6
Uitharding met UV lichtWeek 9 en 10
Uitharding met stoomWeek 8 en 9
OpleveringWeek 12
UitvoerderJaap Groenewold
Telefoonnummer06 20 58 07 66
Bedrijfsbureau0251 74 32 00

Te downloaden informatie

DocumentDatumOmschrijving
Verkeersmaatregelen Selwerd06-02-2024Verkeersmaatregelen Selwerd

Formulier project Groningen, Selwerd

Heeft u een vraag, opmerking of klacht over het project Groningen, Selwerd Dan kunt u deze middels het onderstaande formulier aan ons kenbaar maken..

Formulier

Uw gegevens

Bijvoorbeeld 3 hoog

Project

Soort

Vraag

Opmerking

Klachten formulier