Haren, Onnerweg

Voor de renovatiewerkzaamheden maken wij gebruik van inspectieputten. Deze zijn herkenbaar aan de grote ronde deksels in de berm en het trottoir langs de Onnerweg. Om de veiligheid voor iedereen te garanderen wordt tijdens onze werkzaamheden gebruik gemaakt van een halve rijbaanafzetting. De uitharding van de kousen is een continu proces dat 24 uur per dag doorgaat. De werkvoertuigen die wij hierbij gebruiken kunnen lawaai opleveren. Waar wij aan het werk zijn is weergegeven met rode arcering op de onderstaande afbeelding.

Projectdetails

PlanningWeek 9
VerkeersoverlastWeek 9
VoorbereidingenWeek 9
Uitharding met UV lichtWeek 9
OpleveringWeek 12
UitvoerderJaap Groenewold
Telefoonnummer06 20 58 07 66
Bedrijfsbureau0251 74 32 00

Formulier project Haren, Onnerweg

Heeft u een vraag, opmerking of klacht over het project Haren, Onnerweg Dan kunt u deze middels het onderstaande formulier aan ons kenbaar maken..

Formulier

Uw gegevens

Bijvoorbeeld 3 hoog

Project

Soort

Vraag

Opmerking

Klachten formulier