Haarlem, diverse locaties

In opdracht van de gemeente Haarlem renoveert Aarsleff Leidingrenovatie in week 22 tot en met 25 een gedeelte van het hoofdriool op diverse locaties in Haarlem. De renovatie van het riool gebeurt met de zogenaamde kousmethode. Door in delen in het bestaande hoofdriool een met hars geïmpregneerde kous aan te brengen en uit te harden, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Dankzij deze methode ligt uw straat niet wekenlang open en wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. De uitvoering van de renovatie van de inspectieputten staat gepland in week 26 tot en met 35. In week 30 tot en met 32 zal niet worden gewerkt i.v.m. de bouwvakvakantie. De pompen van de tijdelijke pompinstallatie zullen in die periode tijdelijk worden opgeruimd, het leidingwerk zal behouden blijven. Tijdens onze werkzaamheden zal op enkele locaties de rijweg worden voorzien van een halve baan afzetting. Ook zal in enkele gevallen, kortdurend, een rijrichting worden afgesloten en zal een omleidingsroute worden ingesteld. 

Projectdetails

PlanningWeek 22 t/m 25
Uitharding met waterWeek 22 t/m 25
UitvoerderJoop van Gestel
Telefoonnummer06-29269465
Bedrijfsbureau0251-743200

Formulier project Haarlem, diverse locaties

Heeft u een vraag, opmerking of klacht over het project Haarlem, diverse locaties Dan kunt u deze middels het onderstaande formulier aan ons kenbaar maken..

Formulier

Uw gegevens

Bijvoorbeeld 3 hoog

Project

Soort

Vraag

Opmerking

Klachten formulier