Stap 1 - Reinigen en inspecteren van het riool

Het riool wordt met behulp van een hogedrukreiniger schoongemaakt en met een robotcamera geïnspecteerd.

Wat kunt u hiervan merken?

Stankoverlast

Door luchtdrukverschillen in het riool tijdens de reiniging kunnen de watersloten (zwanenhals of sifon) van uw toilet, bad en gootsteen in uw woning leeg gezogen worden. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen uw woning en het gemeentelijk riool. Op deze manier kan er een lichte rioolgeur in uw woning terechtkomen. Zodra u de zwanenhals weer vult (door het toilet door te spoelen en kranen even te laten lopen), verdwijnt deze geur snel.

Wateroverlast

Wateroverlast tijdens reinigingswerkzaamheden komt zelden voor. Echter, de kans bestaat dat door luchtdrukverschillen in het riool het water in de zwanenhals via het toilet (of via een douche- of schrobputje) van uw woning omhoog komt. Wij adviseren u op deze dagen voor de zekerheid om de toiletdeksel naar beneden te doen, en er een zwaar voorwerp op te plaatsen, zodra de reinigingsvoertuigen bij u in de straat staan.

Verkeersmaatregelen

De reinigings- en inspectievoertuigen die de werkzaamheden uitvoeren hebben een omvang van een gemiddelde vrachtwagen en staan tijdens het werk voor korte tijd op dezelfde locatie. Het doorgaand verkeer kan voor korte tijd hinder ondervinden van de werkzaamheden.

 

  Overzicht Volgende stap